Årsmöte

Nu är det dags för årsmöte 2018

När: 3 februari kl 13.00

Vart: slotskogsvallen, konferensrum plan 2

Betalande medlemmar för 2018 har rösträtt.

Motioner ska inkomma till styrelsen senast 3 dagar innan mötet.

VÄLKOMNA